NFI Academy

Met ruim 500 professionals en expertise in meer dan 30 onderzoeksgebieden, is het NFI een van de grootste forensische labs ter wereld. Het delen van forensische expertise is een van de hoofdtaken, de NFI Academy het middel hiertoe. NFI-deskundigen maken zich sterk voor het vergroten van het forensisch inzicht en bewustzijn, in alle situaties waarin dat van cruciaal belang kan zijn. Van de plaats delict tot artsenpraktijk en van rechtszaal tot de plek waar een ramp heeft plaatsgevonden.

Een succesvolle forensische keten

De NFI Academy is de sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut. Als onderdeel van het NFI levert de Academy een actieve bijdrage aan een beter begrip van de (on)mogelijkheden van forensisch onderzoek, en aan een juiste toepassing van de onderzoeksresultaten. Het opleidingsaanbod is optimaal toegespitst op de verschillende doelgroepen binnen de forensische keten. Daarnaast wordt er continu onderwijs ontwikkeld voor professionals buiten de keten die echter een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de signalering van, of bewijsvoering bij, strafbare feiten. Met een specifiek opleidingsaanbod voor de verschillende beroepsgroepen werken we aan een succesvolle forensische keten.

doelgroepgraphicklein2

Expertise

NFI Academy maakt de kennis en expertise van het NFI toegankelijk voor professionals over de hele wereld. Het aanbod is gevarieerd: van het uitleren van forensische expertise aan forensisch deskundigen of het aanleren van forensisch bewust handelen op een plaats delict tot het begeleiden van andere forensische instituten in procesmanagement en kwaliteitstrajecten, zowel bij het NFI als op locatie. Van theoretisch onderwijs en consultancy tot praktische workshops, van serious gaming tot virtual reality en van cursussen tot symposia.

Beroepsgroepen

Met een specifiek opleidingsaanbod voor de verschillende beroepsgroepen werken we aan een succesvolle forensische keten. Het cursusoverzicht geeft een overzicht van de op dit moment beschikbare cursussen per beroepgroep:

Elk van deze doelgroepen heeft bij de NFI Academy zijn eigen opleidingsadviseur.

Algemene voorwaarden

Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden

 

academydsc_7511